De vragenlijsten 3.0 zijn nu online.

Het was heel veel werk.

Er is een vragenlijst Psychische Dwarslaesie toegevoegd voor Vrouwen.

Meer vragen, meer toelichting, nieuwe score.
Je kunt nu halverwege ophouden en later terugkomen om verder te gaan.
Je kunt nu ook de score per email krijgen als je dat wil.