Traumaseksualiteit en Psychische Dwarslaesie

3. Definitie Traumaseksualiteit
Traumaseksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit met drie belangrijke kenmerken. Dat zijn de tweestrijd in de seksuele behoefte, het actief slachtofferschap en de chronische vragen rondom seksuele- en / of sekse-identiteit. Deze tijdelijke identiteit kan een leven lang duren.

De oorsprong voor traumaseksualiteit wordt gelegd in seksueel misbruik: een voor een kind schokkende seksuele ervaring. De afhankelijkheid, het machtsverschil, het leeftijdsverschil, het verschil in sociale status, het verschil in seksuele ontwikkeling en lichamelijke overmacht, maken dat de seksuele overval voor het slachtoffer eindigt in de schadelijke paradox van lustvolle onmacht en angst.

Als een schokkende ervaring in je leven verbonden raakt met lust en seksualiteit


Besmette lust

Als een schokkende ervaring verbonden is met lust en seksualiteit dan heb je grote kans traumaseksueel te zijn. Je weet niet dat je het bent maar het komt langzaam in je bewustzijn. Je begint de herhalingen in je seksuele leven te zien als je terugkijkt. Traumaseksualiteit heeft een aantal kenmerken:

  • je hebt dubbelheid / verdeeldheid in je seksualiteit
  • je hebt chronische twijfels over je seksuele geaardheid / gender
  • je hebt last van verslavende, dwangmatige en/of obsessieve elementen in je
    seksualiteit die gehuld zijn in geheim(en)

Traumaseksueel zijn betekent:
Dubbelheid: seks aantrekkelijk en afstotelijk tegelijk vinden
Dubbelheid: twee seksuele richtingen hebben die los van elkaar bestaan
Tegenstrijdigheid: je wijst je seksuele behoefte af maar je kan er niet onderuit
Onmachtig: verlangen naar iets onmogelijks en/of onbereikbaars in relaties, types, leeftijdsverschil
In je lust zit: (verborgen-) onmacht, kwaadheid, walging
Je hebt geen beheer over je eigen seksuele behoefte
Je kunt niet goed vaststellen welke seksuele richting je hebt
Onderdelen van je seksualiteit zijn verbonden met geheim
Er is de verslavende kant: steeds zoeken naar betovering en roes
Cirkelseks: obsessief steeds hetzelfde zoeken en willen doen vanuit eenzaamheid en eindigen met eenzaamheid

Definities

1. Definitie Trauma

We spreken van een trauma als een schokkende ervaring zo levensbedreigend en/of emotioneel overweldigend is voor een mens dat alle bestaande bronnen om jezelf te beschermen niet meer voldoen. De ervaring kan plaatsvinden in de jeugd of als volwassene en kan eenmalig, herhalend en langdurig zijn.

2. Definitie Seksueel trauma

Een seksueel trauma komt tot stand in een schokkende gebeurtenis waarbij seksualiteit en lust als levensbedreigend en overweldigend worden ervaren. Bij seksueel misbruik is het de eerste confrontatie met volwassen seksualiteit. De combinatie van trauma en seksuele lust brengt een duivelse verbinding in een slachtoffer aan.

in het kort

Je kan merken dat je TRAUMASEKSUEEL bent
doordat je een TWEESTRIJD hebt
in je SEKSUELE BEHOEFTE, een steeds
terugkerende twijfel hebt over je SEKSUELE IDENTITEIT,
je seksualiteit en INTIMITEIT gescheiden zijn
en je VERSLAAFD bent aan het zoeken
naar een GEHEIME seksuele ROES en
naar DADER en SLACHTOFFER seks.
Je bent bezig een seksueel trauma te ENSCENEREN
in ACTIEF SLACHTOFFERSCHAP en je doet dat
in verschillende ROLLEN bijvoorbeeld als slachtoffer,
dader of GETUIGE.

ONMACHT is je BAAS

Een psychische dwarslaesie: je leeft maar half en er woont iets in je dat je niet uit je kan krijgen

Traumaseksualiteit gaat altijd gepaard met een psychische dwarslaesie
Je weet niet dat je het bent, maar het komt langzaam in je bewustzijn.
Een psychische dwarslaesie betekent: dubbelheid, innerlijke verdeeldheid, halfheid in macht en kracht.
Angst speelt een belangrijke rol bij de immer dreigende misbruikstand.

psychische dwarslaesie

Definitie Psychische Dwarslaesie

De schadelijke effecten van seksueel misbruik zie je terug in de psychische dwarslaesie. Je leeft met een scheur door je lijf en een blokkade bij je keel. De verlamming, de verstomming en de innerlijke verdeeldheid uit het misbruik zijn terug te zien in een leven met te veel angst en te veel onmacht. De verinnerlijkte macht van de dader zorgt voor aanpassend gedrag waarbij de misbruikstand steeds dreigt doordat je zelfbescherming is vertwijfelt en je agressiehantering hapert. Je gevoelsleven is deels bevroren waardoor het eigen ja / nee en de eigen behoeften niet duidelijk worden voor anderen. Het geheim heeft een blokkade bij de keel veroorzaakt. Het lichaam is alert en toont zich in onverklaarbare kwalen.

Misbruikstand
Seksueel misbruik dat niet verwerkt is, zorgt ervoor dat je steeds opnieuw in de misbruikstand terecht kan komen. Kenmerkend aan deze stand is, dat de energie uit het lichaam naar het hoofd trekt en de wil van iemand anders voorrang krijgt op je eigen wil.

misbruikstand