We hebben nieuwe vragenlijsten verwerkingsproces.
Het was heel veel werk!

Nieuw:

  • nu aparte lijsten voor vrouwen en mannen!
  • zeer uitgebreide toelichting

Ton Leerschool en Peter John Schouten

 

We hebben resultaten van de vragenlijsten 3.O online gezet.
Kijk onder resultaten in diagrammen

Ton Leerschool en Peter John Schouten

De vragenlijsten 3.0 zijn nu online.

Het was heel veel werk.

Er is een vragenlijst Psychische Dwarslaesie toegevoegd voor Vrouwen.

Meer vragen, meer toelichting, nieuwe score.
Je kunt nu halverwege ophouden en later terugkomen om verder te gaan.
Je kunt nu ook de score per email krijgen als je dat wil.

 

 

Beste mensen,

We staan op het punt de versies twee van de vragenlijsten online te zetten.
De streefdatum is 31 mei 2017. Het lukt misschien wel eerder.

Er zijn sinds het begin (19 april vorig jaar) bijna 800 lijsten ingevuld.
We hebben gekeken naar jullie reacties en commentaren.

We hebben een betere indeling gemaakt, een duidelijkere beschrijving van de groepen van vragen
en in de resultaten krijg je een beter gefundeerde score met een uitgebreide toelichting met adviezen.
We introduceren in de resultaten de score op wat we zijn gaan noemen “bingovragen”.
Positieve antwoorden op deze vragen zijn sterke indicatoren voor een seksueel misbruik verleden.

We introduceren dus binnenkort een aparte vragenlijst psychische dwarslaesie voor vrouwen.

Dus: als je nu een vragenlijst invult, kom dan over een paar weken nog terug om de nieuwe lijst ook in te vullen.

Met de introductie van de nieuwe vragenlijsten vertalen we die in het Engels en publiceren we die op traumasexuality.info

Asl je interesse hebt om een bijdrage te leveren met vertalen (ook in andere taal dan Engels) laat het ons weten. Dat zou fijn zijn!