We hebben resultaten van de vragenlijsten 3.O online gezet.
Kijk onder resultaten in diagrammen

Ton Leerschool en Peter John Schouten