Een psychische dwarslaesie

je leeft maar half en er woont iets in je dat er niet uit kan krijgen