Resultaten vragenlijsten

we onderzoeken de waarheid over seksueel misbruik

Versie 3.0

Waarom en waardoor
De vragenlijsten zijn onderdeel van empirisch onderzoek naar de schade aangericht door seksueel kindermisbruik en de gevolgen daarvan. Bedoeld om bepaalde kenmerken of eigenschappen te toetsen, welke Peter John in zijn praktijk steeds weer kon waarnemen bij cliënten met seksuele kindermisbruik ervaringen.

Bijv. heeft iemand die te maken heeft gehad met misbruik “altijd” problemen met verslavingen? Of last van angstgevoelens? Agressie issues? Problemen met autoriteit?

Het blijkt te kloppen
De resultaten van de vragenlijsten lijken een groot aantal van die zaken te bevestigen. Dat is mooi, want er is nog veel te weinig kennis over de werkelijke schade en gevolgen van misbruik en dat maakt jouw bijdrage nog zoveel waardevoller.

Alleen als wij weten wat de werkelijk aangerichte schade is kunnen wij inschatten hoeveel er nog gedaan moet worden om de slachtoffers van deze misdrijven te helpen helen.

Online sinds 1 juni 2017

Versie 3.0 van onze vragenlijsten staat nu sinds 1 jaar online op www.traumaseksualiteit.nl

De Tussenstand
Een goed moment vinden wij om een tussenstand op te maken.
Hieronder vindt je de resultaten daarvan.

Wij zijn trots dat zoveel mensen onze vragenlijsten ingevuld hebben, want de bedoeling van de vragenlijsten is in de allereerste plaats jou te helpen in het proces van herkennen en erkennen van de gevolgen van het misbruik. Hopelijk is dat het geval geweest en heb je bij het invullen van de vragen aandachtspunten of knelpunten kunnen vaststellen welke verdere verwerking mogelijk of noodzakelijk maken.

Er zijn ook nogal wat familieleden, partners of vrienden die vragenlijsten ingevuld hebben. Wij hopen dat het hen ook geholpen heeft te begrijpen wat het misbruik met hun zoon, dochter, man, vrouw, vriend of vriendin heeft gedaan.

Team Vragenlijsten

Peter John Schouten / Loes Stolker / Hilda Pasterkamp / Ton Leerschool

Samenvatting resultaten

Inleiding

Hierbij de resultaten van de vragenlijsten v3. Het zijn heel veel cijfers en het vraagt de nodige concentratie. Ben je geïnteresseerd in álle cijfers, dan kan je de volledige datasheets van de resultaten hier downloaden.

Aan het eind van iedere rubriek staan opmerkingen en openstaande vragen. Jij kan ons helpen e.e.a. verder te verduidelijken. Stuur je op- en aanmerkingen en aanvullende informatie aan webmaster@traumaseksualiteit.nl. Bij voorbaat dank voor de hulp.

Score

Bij alle vragenlijsten geldt: hoe hoger de score, hoe sterker de impact van het misbruik. De onderstaande resultaten zijn percentages van mogelijk te behalen punten, gemiddeld over alle deelnemers gerekend.

Voor achtergrondinformatie over de verschillende vraaggroepen zie deze website.

Details over schade en gevolgen lees je in Traumaseksualiteit door Peter John Schouten uitgegeven bij Uitgeverij Eburon – ISBN 978 94 6301 0429

Resultaten in percentages

Resultaten totaal

Van de totaal 1619 respondenten, opgeteld over alle vragenlijsten, hebben er 634 of 39% van de mensen deze volledig ingevuld. Alleen de resultaten van deze volledig ingevulde vragenlijsten zijn opgenomen in deze statistieken.

68% van alle respondenten geeft aan seksueel misbruikt te zijn. 27% geeft aan het “niet zeker te weten” of de vragenlijst in te vullen omdat zij familielid, partner, vriend, etc. zijn van iemand met een misbruikervaring.

De leeftijd waarop het misbruik voor het eerst plaatsvond, gemiddeld over alle vragenlijsten, ligt bij 9,1 jaar.

60% geeft aan door een man misbruikt te zijn. 5% door een vrouw. 35% vult de vragenlijst in omdat hij/zij vermoed dat er iets met hem/haar gebeurd is of om een andere reden.

21% van de respondenten geeft aan door iemand binnen het gezin misbruikt te zijn. 43% door iemand van buiten het gezin van herkomst. 36% weet het niet zeker of het is niet van toepassing.

Op basis van de antwoorden van onze respondenten worden jongens en meisjes voor het merendeel door mannen van buiten het gezin van herkomst misbruikt. Dit komt overeen met resultaten uit eerdere onderzoeken.

Geen kinderen door misbruik
46% van alle vrouwen die vragenlijsten ingevuld hebben is zwanger geweest of heeft kinderen gekregen. Tegelijkertijd geeft 23% aan geen kinderen gekregen te hebben als gevolg van het misbruik! We vinden dat laatste percentage enorm hoog en schrikbarend en dit moet absoluut meegerekend worden als we spreken over de schade van kindermisbruik en de gevolgen daarvan op latere leeftijd.

In therapie
41% van de respondenten is op het moment van het invullen in therapie.
67% heeft in het verleden therapie gevolgd.

Vastgesteld

Bijna alle deelnemers beginnen met de vragenlijst over Traumaseksualiteit en het soms daarbij laten. Zij vullen de Psychische Dwarslaesie niet meer in.
Misschien komt dat omdat het over seksualiteit gaat: dat is spannend. Bovendien hindert je traumaseksualiteit je mogelijk in je relatie en wil je daarover dus graag snel duidelijkheid.

Toch raden we aan om ook de andere vragenlijsten in te vullen.

Je psychische dwarslaesie ontstaat in het eerste moment van het misbruik.
Je lichaam wordt overvallen en in shock voldoe je machteloos aan de wil van de dader. De daarop volgende seksuele handelingen worden mogelijk gemaakt door die staat van verlamming die de dader bij je aanricht. Die staat van zijn waarin je tercht komt ben je verlamd, verdoofd en geblokkeerd. Deze “psychische dwarslaesie” vergroeit tot een deel van je en beïnvloedt van binnen-uit je relaties, je carrière, je gevoel van basisveiligheid, je gezondheid, enz. enz. oftewel je leven van iedere dag!

Duidelijkheid te krijgen over je eigen psychische dwarslaesie is dus heel belangrijk!

De psychische dwarsleasie gaat aan traumaseksualiteit vooraf.

Nota bene

Opmerkingen/openstaande vragen

Herken je jezelf in de bovenstaande resultaten?

Herken je je in de onderwerpen waarin deze groep deelnemers allemaal blijkt hoog te scoren? Heb je misschien je score nog van toen je de vragenlijst ingevuld hebt. Vergelijk deze dan eens met de bovenstaande scores. Of vul de vragenlijst opnieuw in. Is jouw score hoger of lager?

Ben jij op dit moment in therapie dan raden wij  je aan over de bovenstaande begrippen met je therapeut te praten. Misschien helpt het de voor jou belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken.