Resultaten vragenlijsten 3.0 Mannen

Psychische dwarslaesie en Traumaseksualiteit

Psychische Dwarslaesie man

Aantal respondenten

 • kompleet ingevuld 60
 • gedeeltelijk ingevuld 79
 • totaal 139

Als kind seksueel misbruikt

 • ja 75%
 • nee 2%
 • weet niet zeker / n.v.t. 23%

Gemiddelde leeftijd 9,4 jaar

Misbruikt door

 • man 63%
 • vrouw 7%
 • weet niet zeker / n.v.t. 30%

Binnen/buiten gezin

 • binnen gezin 17%
 • buiten gezin 52%
 • weet niet zeker/ n.v.t. 32%

Op dit moment in therapie

 • ja 35%
 • nee65%

In het verleden therapie gevolgd

 • ja 67%
 • nee 33%
Angstbewegingen M 65%
0%
Doodsangst M 47%
0%
Zelfbescherming M 64%
0%
Agressiehantering M 71%
0%
Lichaam M 53%
0%
Verdeeldheid M 68%
0%
Aanpasser M 68%
0%
De dader in je M 68%
0%
Authenthieke Kind M 64%
0%
Bevroren Kind M 69%
0%
Verloren Kind M 61%
0%
Verslavingen M 84%
0%
Keelblokkade M 70%
0%
Schuld M 60%
0%
Schaamte M 83%
0%
Getuigezucht M 77%
0%

Resultaten

Vragenlijst Psychische Dwarslaesie man V3.0

Opmerkingen/openstaande vragen

Misschien ben jij een van het groot aantal respondenten (57%) dat de vragenlijst niet heeft afgemaakt.

Komt dit door het grote aantal vragen? Pasten de vragen wat jou betreft niet goed bij het onderwerp? Zijn de vragen te confronterend? Wat heeft jou doen besluiten de vragenlijst niet af te maken?

Een hoog percentage (67%) van de respondenten geeft aan in het verleden in therapie geweest te zijn.

Waarom vul je deze vragenlijst toch nog in?

Ben je tijdens het invullen van de vragenlijst zaken tegengekomen die in de therapie misschien niet aan bod gekomen of niet goed verwerkt zijn?  Heb je deze alsnog opgepakt n.a.v. het invullen van de vragenlijst?

Heb je deze alsnog opgepakt n.a.v. het invullen van de vragenlijst?

35% geeft aan op het moment van het invullen in therapie te zijn.

Heb je de resultaten van de vragenlijst besproken met je therapeut?

DETAILS

De gemiddelde totale score over de 60 respondenten is 66% van de mogelijk te behalen punten. Zij scoren dus gemiddeld twee derde van alle mogelijk te behalen punten in de vragenlijst. Dat is hoog. Deze score is de optelling van onderstaande vraaggroepen. Naast de score van de vraaggroep zie je de vraag met gemiddeld de hoogste score binnen die vraaggroep.

VraagroepVoltreffer vraag
Angstbeweging – 65%ik leef voornamelijk in mijn hoofd – 97%
Doodsangst – 47%Ik zoek het leven op de rand van de dood – 60%
Zelfbescherming – 64%Ik voel me niet gauw op mijn gemak – 90%
Agressiehantering – 71De agressie zit bij mij van binnen – 95%
Het Lichaam – 53%Ik schrik als ik aangeraakt word – 80%
Verdeeldheid – 68%Er huist iets in mij dat niet van mij is – 82%
Aanpasser – 68%Ik ben bang dat ik iets moet doen dat ik niet wil – 95%
Dader-in-je – 68%Ik stel het geluk en behoeften van een ander boven die van mezelf – 93%
Authentieke kind – 64%Als ik enthousiast ben word ik grenzeloos – 93%
Bevroren kind – 69%Ik weet niet wat ik voel – 88%
Verloren kind-zijn – 61%Ik ben op zoek naar mijzelf – 95%
Verslavingen – 83%De belangrijkste verslavingen door deelnemers aangegeven zijn: roken (38%), porno (33%) en masturbatie (50%). Opgevolgd door alcohol (25%), seks (25%), hard werken/workaholic (20%) en eten/niet eten (20%).
Keelblokkade – 70%Ik schaam mij voor mijzelf – 97%
Deelnemers scoorden gemiddeld 79% voor schaamte- en 58% voor schuldgevoelens.
Getuigezucht – 77%Het hindert mij als mensen doen alsof ik niet besta – 98%

Traumaseksualiteit Man

Aantal respondenten

 • kompleet ingevuld 108
 • gedeeltelijk ingevuld 225
 • totaal 333

Als kind seksueel misbruikt

 • ja 67%
 • nee 6%
 • weet niet zeker / n.v.t. 28%

Gemiddelde leeftijd 9,5 jaar

Misbruikt door

 • man 56%
 • vrouw 9%
 • weet niet zeker / n.v.t. 35%

Binnen/buiten gezin

 • binnen gezin 17%
 • buiten gezin 48%
 • weet niet / n.v.t. 35%

Op dit moment in therapie

 • ja 29%
 • nee 71%

In het verleden therapie gevolgd

 • ja 65%
 • nee 35%
Tweestrijd in seksualiteit M 61%
0%
Seksuele indentiteit M 45%
0%
Sekse identiteit / Genderissues M 37%
0%
Aktief Slachtoffer M 42%
0%

Resultaten

Vragenlijst Traumaseksualiteit man V3.0

Opmerkingen/openstaande vragen

Misschien ben jij een van het groot aantal respondenten (68%) dat de vragenlijst niet heeft afgemaakt.

Komt dit door het grote aantal vragen? Pasten de vragen wat jou betreft niet goed bij het onderwerp? Zijn de vragen te confronterend? Wat heeft jou doen besluiten de vragenlijst niet af te maken?

Een hoog percentage (65%) van de respondenten geeft aan in het verleden in therapie geweest te zijn.

Waarom vul je deze vragenlijst toch nog in?

Ben je tijdens het invullen van de vragenlijst zaken tegengekomen die in de therapie misschien niet aan bod gekomen of niet goed verwerkt zijn?  Heb je deze alsnog opgepakt n.a.v. het invullen van de vragenlijst?

Heb je deze alsnog opgepakt n.a.v. het invullen van de vragenlijst?

29% geeft aan op het moment van het invullen in therapie te zijn.

Heb je de resultaten van de vragenlijst besproken met je therapeut?

DETAILS

De gemiddelde totale score over de 108 respondenten is 46%. Zij scoren gemiddeld dus bijna de helft van alle mogelijk te behalen punten in de vragenlijst. Dat is hoog. Deze score is de optelling van onderstaande vraaggroepen. Naast de score van de vraaggroep zie je de vraag met gemiddeld de hoogste score binnen die vraaggroep.

VraaggroepVoltreffer vraag
Tweestrijd / Verdeeldheid – 61%Belangrijke aspecten van mijn seksualiteit zijn geheim 92%
Seksuele identiteit – 45%Ik heb geen puberteit meegemaakt 85%
Sekse identiteit – 37%Ik verafschuw mijn eigen mannelijk lichaam 59%
Actief slachtofferschap – 42%Ik voel mijn grenzen niet, ook niet in seks 72%