Vragenlijsten mannen / vrouwen vergeleken

er is nauwelijks verschil in de scores

Traumaseksualiteit M / V

Gemiddelde score van ingevulde vragenlijsten (3.0):

mannen 82 (rood)
vrouwen 237 (blauw)

Tweestrijd in seksualiteit M 63%
0%
Tweestrijd in seksualiteit V 54%
0%
Seksuele Identiteit M 45%
0%
Seksuele Identiteit V 41%
0%
Sekse identiteit / Genderissues M 39%
0%
Sekse identiteit / Genderissues V 44%
0%
Aktief Slachtoffer M 42%
0%
Aktief Slachtoffer V 36%
0%

Traumaseksualiteit

Overeenkomsten / verschillen tussen
mannen en vrouwen

Als eerste stellen we vast dat veel meer vrouwen dan mannen de lijsten invullen. Bij Traumaseksualiteit is de verhouding 237 vrouwen tot 82 mannen.

Er zijn een aantal overeenkomsten zijn tussen mannen en vrouwen met seksueel misbruik ervaringen. Niet alleen is de score per vraaggroep vergelijkbaar is, maar ook het scoren op de “voltreffer” vragen.

Voltreffer vragen beschouwen wij als kenmerkend voor iemand met een niet of niet-volledig verwerkte misbruikervaring:

Tweestrijd / Verdeeldheid “belangrijke aspecten van mijn seksualiteit zijn geheim”

Sekse identiteit “ik verafschuw mijn eigen (mannelijk of vrouwelijk) lichaam”

Psychische dwarslaesie Mannen / Vrouwen

Gemiddelde score van ingevulde vragenlijsten (3.0):

mannen 45 (rood)
vrouwen 100 (blauw)

Angstbewegingen M 68%
0%
Angstbewegingen V 63%
0%
Doodsangst M 50%
0%
Doodsangst V 46%
0%
Zelfbescherming M 66%
0%
Zelfbescherming V 62%
0%
Agressiehantering M 75%
0%
Agressiehantering V 65%
0%
Lichaam M 55%
0%
Lichaam V 55%
0%
Verdeeldheid M 73%
0%
Verdeeldheid V 66%
0%
Aanpasser M 70%
0%
Aanpasser V 69%
0%
De dader in je M 70%
0%
De dader in je V 68%
0%
Authenthieke Kind M 68%
0%
Authentieke Kind V 56%
0%
Bevroren Kind M 71%
0%
Bevroren Kind V 69%
0%
Verloren Kind M 64%
0%
Verloren Kind V 54%
0%
Verslavingen M 84%
0%
Verslavingen V 68%
0%
Keelblokkade M 73%
0%
Keelblokkade V 68%
0%
Schuld M 60%
0%
Schuld V 62%
0%
Schaamte M 83%
0%
Schaamte V 75%
0%
Getuigezucht M 79%
0%
Getuigezucht V 71%
0%

Psychische Dwarslaesie

Overeenkomsten / verschillen tussen
mannen en vrouwen

Sinds vorig jaar juni is er een aparte vragenlijst psychische dwarlaesie vrouwen 3.0 online. Ook hier stellen we vast dat veel meer vrouwen dan mannen de lijsten invullen. Bij Traumaseksualiteit is de verhouding 100 vrouwen tot 45 mannen.

De verschillen zijn klein behalve

agressie

verloren kind

verslavingen

 • item
 • agressie
 • verloren kind
 • verslavingen
 • score mannen
 • agressie
 • verloren kind
 • verslavingen
 • score vrouwen
 • agressie
 • verloren kind
 • verslavingen
 • verschillen
 • agressie
 • verloren kind
 • verslavingen