Test Traumaseksualiteit

Toelichting

Door seksueel misbruik wordt je traumaseksueel en loop je een psychische dwarslaesie op.

Test Traumaseksualiteit

Je staat op het punt de vragenlijst over traumaseksualiteit in te vullen.
Deze lijst betreft de seksuele schade: kan ik mezelf traumaseksueel noemen?

Lees voor het invullen onderstaande tekst goed door. Je moet weten waar je aan begint.
Doe er niet te licht over.

Deze test gaat over de schade die door seksueel misbruik wordt aangericht. Door de score te berekenen van de antwoorden op de vragen kun je vaststellen of je de kenmerken hebt van iemand die zichzelf traumaseksueel zou kunnen noemen.

Toelichting
In deze vragenlijst is dertig jaar ervaring in hulpverlening aan mannelijke cliënten met een seksueel jeugdtrauma verwerkt. De klachten, problemen en levensthema’s waar al deze mannen mee worstelen zijn hetzelfde. De ontdekking dat er veel overeenkomsten zijn tussen deze mannen hebben geleid tot twee begrippen. Dat zijn de psychische dwarslaesie en traumaseksualiteit. Deze vragenlijst test of je traumaseksueel bent. Er is een andere vragenlijst om je psychische dwarslaesie vast te stellen. Door het invullen van de test kun je vaststellen of je behoort tot de groep mannen die schade hebben opgelopen door seksueel misbruik en die last hebben van de drie kenmerkende gevolgen van die schade. Je kan jezelf traumaseksueel noemen als je bovengemiddeld scoort op deze drie specifieke seksuele kernthema’s.
Dat zijn de tweestrijd in de seksuele behoefte, het actief slachtofferschap: de herhalingsdrang van het seksuele trauma en de pijnlijke strijd die daarbij hoort en het innerlijk gevecht rondom seksuele- en / of genderidentiteit.
Het is bedoeld voor je om meer grip en bewustzijn te krijgen op de schade. Dat kan je als heel onprettig ervaren. Maar dit is geen wedstrijd. Je krijgt aan het eind een lijdraad waar je mee verder kunt. Het is de bedoeling dat het je helpt in het proces.

Extra toelichting Traumaseksualiteit
Mannen die als jongen seksueel misbruikt zijn leiden meestal geen vloeiend seksueel leven maar hebben last van hun eigen seksualiteit. Er zijn veel overeenkomsten tussen al deze mannen. Als ze praten over hun seksuele leven dan komen steeds dezelfde thema’s naar voren. Ze hebben dezelde klachten, dezelfde levensthema’s en dillemma’s. Er zijn een aantal seksuele kernthema’s te onderscheiden waarbinnen vele variaties waarneembaar zijn.

  • chronische verwarring over hun seksuele identiteit
  • vragen over hun mannelijkheid / eigen mannenlichaam
  • vragen over seksuele rollen mannelijk / vrouwelijk
  • seksuele gedragspatronen met verslavende elementen
  • geen beheer over eigen seksueel gedrag
  • wegraken door seks / macht van een ander

Ik ontdekte dat deze onderwerpen met elkaar samenhingen, met elkaar van doen hebben. Het is een heel speciale vorm / uiting van seksualiteit. Het is een vorm van seksualiteit die beïnvloed wordt door seksuele ervaringen in de jeugd die een shock teweeg hebben gebracht. Het is de vermenging van de seksualiteit van iemand anders die is binnengedrongen en de eigen seksualiteit. Dat geeft botsingen van gevoelens en het niet goed kunnen scheiden van wat van jezelf is of van een ander.

Ik ben deze vorm van seksualiteit traumaseksualiteit gaan noemen en dit wordt meestal direct aangenomen als vanzelfsprekend. Het gaat daarbij om eindelijk een begrip te hebben voor waar je last van hebt.

Kenmerken traumaseksualiteit
De dader en zijn daad zijn aanwezig in de seksuele drives van iemand die traumaseksueel is. Traumaseksueel zijn betekent: pendelen tussen eigen seksualiteit en die van de dader. De seksualiteit van de dader is van buitenaf binnengedrongen door seksueel contact op te jonge leeftijd. De eigen seksualiteit die van binnenuit ontstaat tijdens de puberteit kan soms daardoor maar ten dele bestaan. Dit kan leiden tot een vorm van seksualiteit waarbij de eigen lust besmet raakt met de eerdere traumatische seksuele ervaring. Het andere uiterste bestaat gelukkig ook: de eigen seksualiteit is overheersend. Er zijn op deze lijn van eigen tot dader seksualiteit vele punten te prikken. Het punt er precies tussen in, geeft apathische seksualiteit.

Samengevat:
Traumaseksualiteit heeft drie belangrijke kenmerken: Dat zijn de tweestrijd in de seksuele behoefte, het actief slachtofferschap: de herhalingsdrang van het seksuele trauma en de pijnlijke strijd die daarbij hoort en het innerlijk gevecht rondom seksuele- en / of genderidentiteit.

Let op: elke vragenlijst begint met beveiligingsvraag. Als je browser internet explorer is, dan lukt het soms niet om verder te komen. Gebruik dan een andere browser: met firefox of chrome lukt het wel.