Test voor Partners

Toelichting

Het seksueel misbruik van je partner in zijn/haar jeugd kan je relatie aardig verzieken.

Test voor partners
Je staat op het punt de vragenlijst voor partners in te vullen.
Deze lijst betreft de schade door seksueel misbruik op relaties en de typische rol die partners gaan innemen.
Door seksueel misbruik krijg je bepaalde overtuigingen, gedragingen en gevoelens. Die gaan niet vanzelf over, je moet ze verwerken. Je gaat na het misbruik een leven in waarbij het misbruik onbewust een grote rol speelt in keuzes en beslissingen.
Als er een keuze voor een partner gemaakt wordt dat is er altijd één met een zekere reserve: er moet in de relatie ruimte blijven voor de dader en diens seksuele daad. Het is een onbewust geheim waarvan de partner meestal niet meer weet dat het een rol speelt.

De onbewuste keuze is voor iemand die bij de opgelopen schade past. Meestal ook iemand met een zekere reserve. Uit de hulpverleningspraktijk blijkt dat de “trauma-vorm” van de partners mooi op elkaar passen en ook bekende kenmerken heeft.

De test is bedoeld om je meer zicht te geven en je bewust te maken van de gevolgen van seksueel misbruik in je relatie en dat de dingen die gebeuren eigenlijk “normaal” zijn.

Extra toelichting
De bekende thema’s in een relatie met één of beide partners met een seksueel misbruik ervaring in hun jeugd. Spelen Traumaseksualiteit en de Psychische Dwarslaesie een rol in onze relatie?

  • projecties: verwarring partner / dader
  • de driehoeksverhouding: de dader is er nog bij
  • de seksuele imprint van de dader blijft een rol spelen
  • gender- en sekuele identiteit en voorkeuren in de seksuele relatie
  • de gevechten rondom macht
  • lichaam, aanraken, schok, onmacht

Disclaimer 
Deze lijst is niet persé bedoeld als diagnose instrument maar als hulpmiddel om in contact te komen met onderwerpen die met seksueel misbruik verbonden zijn. Bij de grote meerderheid (±75% *) van de volwassenen die als jongen / meisje seksueel misbruikt zijn en hun partners, komen de genoemde onderwerpen in het leven aan de orde. Als ze niet worden beseft en doorgewerkt, verhinderen ze de ontwikkeling in relaties. Zij blijven dan de weg versperren naar een relatie waarin problemen makkelijk met elkaar kunnen worden opgelost.

Let op: elke vragenlijst begint met beveiligingsvraag. Als je browser internet explorer is, dan lukt het soms niet om verder te komen. Gebruik dan een andere browser: met firefox of chrome lukt het wel.

*blijkt uit de scores op onze vragenlijsten