*Vragenlijst voor Partners

Welkom! 

In deze vragenlijst stellen we vragen over je relatie (een relatie waarbij het seksueel misbruik van één van de partners nog een rol speelt) en hoe je zelf in deze relatie staat.

Je kunt vaststellen of in jullie relatie de dader en diens daden van het seksueel misbruik nog aanwezig zijn en in hoeverre jij een typische partner-van-een-seksueel-misbruikte-partner bent.

Je score wordt vergeleken met de kenmerken van vele andere relaties in dezelfde situatie.

Je krijgt aan het eind nog een aardige toelichting op je score en een advies wat waarschijnlijk niet helpt: patronen in relaties zijn hardnekkig.

Vul deze lijst NIET in zonder dat je eerst de bijbehorende
instructie tekst heb gelezen. Daarin staat ook hoe je de
resultaten moet interpreteren.

Er zijn 51 vragen verdeeld over 9 onderwerpen.

Waarschuwing:
Het invullen van deze vragenlijst is confronterend.
Zorg dat er iemand is waar de je score mee kan bespreken.

Privacy

Het invullen van deze vragenlijst gebeurt anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die je hebt ingevuld, bevatten geen gegevens die tot jou te herleiden zijn, uitgezonderd waarbij je zelf jezelf kenbaar hebt gemaakt.
Je kunt ook aan het eind je naam en e-mailadres invullen dan houden we je op de hoogte van activiteiten en veranderingen. Met deze ingevulde gegevens gaan we vertrouwelijk om. In al onze activiteiten handelen we vanuit de ethische code van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

Voel je vrij om opmerkingen te plaatsen. We verwerken belangrijke aanbevelingen in volgende versies.