* Psychische Dwarslaesie - Man V3.0

Deze lijst is bestemd voor MANNEN. Welkom! 
Door deze vragenlijst in te vullen kun je vaststellen in hoeverre jouw leven besmet is geraakt door de schade van seksueel misbruik. Je test jezelf op de op dit moment bekende gevolgen van deze schade. De term psychische dwarslaesie wordt beschreven op deze website. 
Vul deze lijst NIET in zonder dat je eerst de bijbehorende instructie tekst heb gelezen. Daarin staat ook hoe je de resultaten moet interpreteren.
 
Waarschuwing:
Het invullen van deze vragenlijst is confronterend.
Zorg dat er iemand is waar de je score mee kan bespreken.
Er zijn 137 vragen verdeeld over vier groepen.
Invullen duurt ongeveer 30 minuten

Privacy

Het invullen van deze vragenlijst gebeurt anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die je hebt ingevuld, bevatten geen gegevens die tot jou te herleiden zijn, uitgezonderd waarbij je zelf jezelf kenbaar hebt gemaakt.
Je kunt ook aan het eind je naam en e-mailadres invullen dan houden we je op de hoogte van activiteiten en veranderingen. Met deze ingevulde gegevens gaan we vertrouwelijk om. In al onze activiteiten handelen we vanuit de ethische code van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

Voel je vrij om opmerkingen te plaatsen. We verwerken belangrijke aanbevelingen in volgende versies.