*Het Verwerkingsproces - Vrouw v3.0

Welkom! 
Door deze vragenlijst in te vullen kun je vaststellen hoe ver je bent met
de verwerking van de seksueel misbruik ervaring(en) uit je jeugd.

Vul deze lijst NIET in zonder dat je eerst de bijbehorende
instructie tekst heb gelezen. Daarin staat ook hoe je de
resultaten moet interpreteren.

Waarschuwing:
Het invullen van deze vragenlijst is confronterend.
Zorg dat er iemand is waar de je score mee kan bespreken.

Privacy

Het invullen van deze vragenlijst gebeurt anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die je hebt ingevuld, bevatten geen gegevens die tot jou te herleiden zijn, uitgezonderd waarbij je zelf jezelf kenbaar hebt gemaakt.
Je kunt ook aan het eind je naam en e-mailadres invullen dan houden we je op de hoogte van activiteiten en veranderingen. Met deze ingevulde gegevens gaan we vertrouwelijk om. In al onze activiteiten handelen we vanuit de ethische code van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

Voel je vrij om opmerkingen te plaatsen. We verwerken belangrijke aanbevelingen in volgende versies.